שעת סיפור בעברית בספריה
בהנחיית אורית ברנד
ביום רביעי האחרון בכל חודש, 10:30
Hebrew Storytime
Last Wednesday of the month at 10.30
Free, all welcome

-בתודה ענקית לאורית ו

B for U